Хэвлэх DOC Татаж авах
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО, САНГИЙН САЙД, ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТОГТООЛ/ТУШААЛ

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО, САНГИЙН САЙД, ТӨРИЙН ӨМЧИЙН
БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТОГТООЛ/ТУШАА
Л

2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр                                               Дугаар 17,112,133                                                                         Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООН/ТУШААХ нь:

1.“Сонгуулийн автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийг нийлүүлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Ажлын алба /Д.Баяндүүрэн/-нд даалгасугай.

 

 

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ

ХОРООНЫ ДАРГА

САНГИЙН САЙД

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН

БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН

ГАЗРЫН ДАРГА

Ч.СОДНОМЦЭРЭН

Ч.ХҮРЭЛБААТАР

 

Б.ГАНБАТ