Хэвлэх DOC Татаж авах
ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖ БАЙРЛУУЛАХАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                                                                                 Дугаар 14/01                                                                                                                                                         Дархан          

  

ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖ БАЙРЛУУЛАХАД

ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 9.4 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус 14 дүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт “Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, гадна зар сурталчилгааны байгууламжийг байрлуулахыг хориглох гудамж, зам, талбайг 2 дугаар хавсралтаар, нийтийн эзэмшлийн газар, барилга байгууламжид байрлуулах гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн төлбөрийг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, жил бүр тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Насанбат/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                        Г.ЭРДЭНЭБАТ