Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр                                                                Дугаар 536                                                            Улаанбаатар хот

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 251 дүгээр зүйлийн 251.3 дахь хэсэг, 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: /ГЕГ-ын даргын 2019 оны А/170 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон/

1.“Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга бөгөөд Хяналт, эрсдлийн удирдлагын газрын дарга /Д.Оюунчимэг/-т үүрэг болгосугай.
3. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2002 оны 266 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                  ДАРГА                                                   Д. ЦЭВЭЭНЖАВУлсын бүртгэлд 2008 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 2941 дугаарт бүртгэсэн