Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр                       
Улаанбаатар хот

Дугаар 131 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

            Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.7 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1. “Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

            2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн газар /З.Энхболд/-т үүрэг болгосугай.

САЙД                                     Ч.ХҮРЭЛБААТАР