Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ- Банкны суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт /ТТ-15(1)/-ыг  хавсралтаар

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                       Дугаар А/82                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Татварын ерөнхий хуулийн 271 дугаар зүйлийн 271.6.2, 46 дугаар зүйлийн 46.1, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.12, 47.13 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Банкны суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт /ТТ-15(1)/-ыг  хавсралтаар баталсугай.

2.Шинээр батлагдсан маягтын дагуу тайлан, мэдээг Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банкуудаас хүлээн авч ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тооцоо хийхийг Улсын төсвийн орлого, хяналтын газар /Н.Бямбаа/-т даалгасугай.

3.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Татвар төлөгчтэй харилцах газар /Д.Цогзолмаа/, тайлангийн маягт, мэдээг цахим тайлангийн системд нэвтрүүлэхийг Мэдээллийн технологи, статистикийн төв /Г.Алтаншагай/, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Л.Нэргүй/-т  тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

ГҮЙЦЭТГЭГЧ БӨГӨӨД ДЭД ДАРГА                                     Б.ЗАЯАБАЛ