Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Малын генетик нөөцийн үндэсний  бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД,

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр          Улаанбаатар хот

Дугаар А-254,А/114

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Малын генетик нөөцийн үндэсний  бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, тайлагнах журам”-ыг  1 дүгээр хавсралтаар, бүтцийг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай. 

2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газарт үүрэг болгосугай.

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН                                                                     ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН

ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД                          Ч.УЛААН                                                     ХОРООНЫ ДАРГА                            А.АРИУНЗАЯА