Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                 
Улаанбаатар хот

Дугаар 208

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

            Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1. “Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

            2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар /Г.Түвдэндорж/, Хөгжлийн санхүүжилтийн газар /И.Батхүү/, Хууль, эрх зүйн газар /З.Энхболд/-т тус тус үүрэг болгосугай.

САЙД                                     Ч.ХҮРЭЛБААТАР