Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2019 оны 10 сарын 10 өдөр                                                                                                                                 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ

 ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хооронд 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь-III” төслийн Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Г.ЗАНДАНШАТАР