Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2019 оны 10 сарын 10 өдөр                                                                                                                              Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 

НӨХЦӨЛТ ЗЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ

ХЭЛЭЛЦЭЭРТ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

 ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХАВСРАЛТ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Улаанбаатар хотноо 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хавсралтыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                       Г.ЗАНДАНШАТАР