Хэвлэх DOC Татаж авах
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                                   Дугаар 190                                                                                                                            Улаанбаатар хот

 

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 171 дүгээр зарлигаар баталсан “Чингис хаан” одонд нэр дэвшүүлэх, шагнах журмын 2 дугаар зүйлийн  2.1, 2.2, 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсгийн “иргэнийг” гэснийг “хамтлаг, иргэн, хуулийн этгээдийг” гэж, 3 дугаар зүйлийн 3.3, 7 дугаар зүйлийн 7.2, 7.4 дэх хэсэг, 2 дугаар зүйлийн  2.1.1, 2.1.2 дахь заалтын “иргэн” гэснийг “хамтлаг, иргэн, хуулийн этгээд” гэж, 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсгийн “Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн”  гэснийг “Монгол Улсын болон гадаадын хамтлаг, иргэн, хуулийн этгээд” гэж, 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.3 дахь хэсгийн “иргэнд” гэснийг “хамтлаг, иргэн, хуулийн этгээдэд” гэж тус тус өөрчлөн найруулсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                                   ХАЛТМААГИЙН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                          БАТТУЛГА