Хэвлэх DOC Татаж авах
Сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн       12.1, 12.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын       2019 оны 22, 23 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн       холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг  эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ТОГТООЛ
             Сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн

           12.1, 12.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын

            2019 оны 22, 23 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн

           холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг

 эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхим 11.45 цаг