Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2019 оны 11 сарын 21 өдөр                                                                                                                                                                                                     Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ДЭЛХИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН

 БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМИЙН 38 ДУГААР

 ЗҮЙЛД ОРУУЛСАН НЭМЭЛТИЙГ СОЁРХОН

  БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2007 оны 17 дугаар чуулганы 521  (XVII) дугаар тогтоолоор баталсан Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулсан нэмэлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                       Г.ЗАНДАНШАТАР