Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2019 оны 11 сарын 21 өдөр                                                                                                                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

  КОНВЕНЦЫН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

  СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцод 2014 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                          Г.ЗАНДАНШАТАР