Хэвлэх DOC Татаж авах
ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,  ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                         Дугаар 105                                   Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Багануур дүүргийн цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг нэгдүгээр, бохир усны үйлчилгээний суурь хураамжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хугацааны дараа сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Багануур-Ус” ААТҮГ /М.Буддорж/, Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН /Д.Жигжиднямаа/ -д тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2018 оны 13 дугаар тогтоолын хавсралтын нэгдүгээр хэсгийг дээр дурдсан мөрдөж эхлэх хугацаанаас эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, батлагдсан тарифыг хэрэглэгчдэд мэдээлэх, сурталчлан ойлгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг “Багануур-Ус” ААТҮГ

/М.Буддорж/, Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН /Д.Жигжиднямаа/ -д тус тус үүрэг болгосугай.

5.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллахыг Зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичиг, Тусгай зөвшөөрлийн алба /Г.Нарантуяа/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба

/Б.Доржбат/-нд тус тус даалгасугай.

 

ДАРГА                                                          Ж.БАТСУУРЬ

ГИШҮҮН                                                       Б.АМАРСАНАА

                                                                     Ж.ДАВААЦЭРЭН

                                                                     Г.ЦОГТСАЙХАН

                                                                     Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ