Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ /Энгийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх зардлын нэгж тариф/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ

ХАЙРХАНДУЛААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр                        Дугаар 2/б-03/06                                              Марзат

 

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Энгийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх зардлын нэгж тарифыг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан тарифыг мөрдөж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Ч.Ганхуяг/-т үүрэг болгосугай

 

 

ДАРГА                          П.АЛТАНГАН