Хэвлэх DOC Татаж авах
ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БУЛГАН АЙМАГ

ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                                                                                                     Дугаар 12/02                                                                                                                                          Архаяа

       

ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д” дэх заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.4 дэх заалт, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь заалт, Татварын ерөнхий хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Гурванбулаг сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоож хавсралтаар баталсугай.

2.Хог хаягдлын үйлчилгээний шинэчлэгдсэн хураамжийн талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, үйлдвэр, үйлчилгээний газар, айл өрхүүдэд сурталчилан, хураамжийн орлогыг орон нутгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлэн ажиллахыг сумын Засаг дарга /А.Эрдэнэбулган/-д даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 09/06 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 ДАРГА                           Б.ДЭЛГЭР