Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

БУЛГАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр                                             Дугаар XIV/05                                                       Булган

        

ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын долоо дахь удаагийн сонгуулийн XIV хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:

1.Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэний сар бүрийн төлөх татварын хувь хэмжээг дараах байдлаар тогтоосугай.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хуулинд заасан хязгаар

Татвар төлөх хувь

Сард төлөх татвар /төгрөг/

Бичил худалдаа эрхлэгч

 

1%-50%

1%

4200

Зорчигч тээврийн үйлчилгээ

Хот хоорондын зорчигч тээвэр

5%-100%

5%

21000

Хот доторх зорчигч тээвэр

5%-100%

5%

21000

Ачаа тээврийн үйлчилгээ

1-5 хүртэл тоннын даацтай тээврийн хэрэгсэл

5%-100%

5%

21000

5-аас дээш тоннын даацтай тээврийн хэрэгсэл

5%-100%

10%

42000

 

2.Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжээс зөвшөөрөл олгохдоо татварын бүртгэл мэдээллийн санд  зөвшөөрлийн мэдээллийг оруулж, түүнд хяналт тавьж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

3.Энэ тогтоолын хувь хэмжээг 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхийг Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга /Д.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

4.Энэхүү тогтоолыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны бүртгэл мэдээлэлийн нэгдсэн санд бүртгүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Д.Батчулуун/-д даалгасугай.

 

 

ДАРГА                               М.ОЮУНБАТ