Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БУЛГАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2019 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр                                       Дугаар XII/07                                                                 Булган

           

ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4, Монгол Улсын Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын долоо дахь удаагийн сонгуулийн XII хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:

1.Булган аймгийн Татварын хэлтэст салбар аж ахуйн нэгжээр бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг уг хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан үнэлгээнээс 1,0 хувиар ногдуулсугай.  

2.Тогтоолын хэрэгжилтийг 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон нутагт мөрдөж ажиллахыг Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга /Д.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

 

ДАРГА                                  М.ОЮУНБАТ