Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр                               
Улаанбаатар хот

Дугаар А-26

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг хуулийн хэлтэс /Э. Цолмонжаргал/,  журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн  бодлого зохицуулалтын газар /Т.Гантогтох/-т  тус тус даалгасугай.

САЙД                                        Ч. УЛААН