Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Баяжуулсан хүнс  болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр                             
Улаанбаатар хот

Дугаар А-27

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Баяжуулсан хүнс  болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн  бодлого зохицуулалтын газар /Т.Гантогтох/, Журмыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг хуулийн хэлтэс /Э. Цолмонжаргал/-т  тус тус даалгасугай.

САЙД                                      Ч. УЛААН