Хэвлэх DOC Татаж авах
ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ (ОХУ)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 397

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 17.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Улаанбаатар хотноо 2019 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг  баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              У.ХҮРЭЛСҮХ

Гадаад харилцааны сайд                                                    Д.ЦОГТБААТАР