Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Татварын улсын байцаагчийн хэрэгжүүлэх нийтлэг үйл ажиллагаанд татвар төлөгч хүч хэрэглэж, эсхүл зохион байгуулалттайгаар эсэргүүцэл үзүүлсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага дэмжлэг үзүүлэх/

САНГИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                        Дугаар 56, А/48                                                                    Улаанбаатар хот

 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Татварын ерөнхий хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 1.“Татварын улсын байцаагчийн хэрэгжүүлэх нийтлэг үйл ажиллагаанд татвар төлөгч хүч хэрэглэж, эсхүл зохион байгуулалттайгаар эсэргүүцэл үзүүлсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага дэмжлэг үзүүлэх журaм”-ыг хавсралтаар баталсугай. 

 2.Журмын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий газрын дарга /Б.Заяабал/, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /бригадын генерал С.Баатаржав/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

САНГИЙН САЙД                            Ч.ХҮРЭЛБААТАР                                                                      ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                     ХЭРГИЙН САЙД                               Ц.НЯМДОРЖ