Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2020 оны 04 сарын 23 өдөр                                                                                                                                    Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ХӨТӨЛБӨР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр байгуулсан “Шуурхай хариу арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай. 

 

 

 

 

                                    МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                         Г. ЗАНДАНШАТАР