Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРӨӨС   ОРОН   СУУЦ,  НИЙТИЙН  АЖ  АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2020 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 94

ТӨРӨӨС   ОРОН   СУУЦ,  НИЙТИЙН  АЖ  АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 8.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1. “Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

  2. “Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделханд даалгасугай.

  3. “Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган, шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн улс, орон нутгийн төсөв, гадаад улс, олон улсын байгууллага, хандивлагч орны зээл, тусламжид хамруулах болон төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделхан, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Засгийн газрын холбогдох гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   У.ХҮРЭЛСҮХ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                             Х.БАДЕЛХАН