Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 128

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 12.5-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Зэвсэгт хүчний хөгжлийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолоор баталсан журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Батлан хамгаалахын сайд Н.Энхболдод үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          У.ХҮРЭЛСҮХ

Батлан хамгаалахын сайд                                              Н.ЭНХБОЛД