Хэвлэх DOC Татаж авах
“ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ”- Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                                                                                  Дугаар А/97                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

 

“ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан” гаргах маягтыг 1 дүгээр хавсралтаар, ашигт малтмалд ногдуулсан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ гаргах маягтууд /“Экспортолсон болон дотоодод борлуулсан алт, мөнгөнд ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ” - маягт 1, “Экспортод гаргасан төмөр, жонш, гянтболдод ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ” – маягт 2, “Алт, мөнгө, төмөр, жонш, гянтболдоос бусад экспортолсон бүтээгдэхүүнд ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ” – маягт 3, “Экспортод гаргасан нүүрсэнд ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ” – маягт 4, “Экспортод гаргасан төмөрт ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ” – маягт 5, “Дотоодод борлуулсан алт, мөнгөнөөс бусад бүх төрлийн уул уурхайн бүтээгдэхүүнд ногдуулсан АМНАТ тооцсон дэлгэрэнгүй мэдээ” – маягт 6/-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан гаргах батлагдсан маягтыг 2020 оны 3 дугаар улирлаас эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж, хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын газар /Н.Батбаяр/-т үүрэг болгосугай.

3.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягтыг сурталчилан, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулан ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нарт даалгасугай.

 

ДАРГА                                              Т.ГАНТУЛГА