Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ - Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх/

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр                                        
Улаанбаатар хот

 Дугаар А/185     

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Авто замын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.   “Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.   Хавсралтаар баталсан “Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам”-ыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Загдраднаа/, “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ /Р.Буд/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /М.Энхболд/-т тус тус даалгасугай.

3.   Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны “Журам батлах тухай” 161 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 САЙД                                                            Л.ХАЛТАР