Хэвлэх DOC Татаж авах
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /Усан замын зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал/

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр                
Улаанбаатар хот

Дугаар А/228 

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

                 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Усан замын тээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

                 1.“Усан замын зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал”-ыг хавсралтаар баталсугай.

                 2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Артур/, Далайн захиргаа /С.Түвшинтөр/-нд тус тус даалгасугай.

                                                                                                                                                  САЙД                                        Л.ХАЛТАР