Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЯНТАЛ СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН  ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

БАЯНТАЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр                                                                                                         Дугаар 09                                                                                                                                Лүн

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН

ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25.1, Захиргааны ерөнхий хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1, 46 дугаар зүйлийн 46.1, 64 дүгээр зүйлийн 64.1 Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа албан татвар төлөгчийн өмчилж байгаа нэг малын тоо толгойд тухайн татварын жилд ногдуулах албан татварын хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2. Албан татвар төлөгчийн өмчилж байгаа малын тоо толгойд тухайн татварын жилд ногдуулсан албан татварыг хуулийн хугацаанд сумын орон нутгийн орлогод төвлөрүүлэхийг Засаг дарга /Г.Анхбаяр/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                   С.БАСАН