Хэвлэх DOC Татаж авах
ОТГОН СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

ЗАВХАН АЙМАГ

ОТГОН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                                               Дугаар 10                                                                                                                                       Буянт

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1. дэх заалт, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг төрөл тус бүрээр нь хавсралтаар баталсугай.

 2.Татварын хэмжээг тогтоосон шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Ж.Амгаланбаяр/-д даалгасугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга / Ж.Мөнхбат / -д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                   С.БОЛОРОО