Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦЭНХЭР СУМЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР  ТОГТООХ ТУХАЙ- Сумын ИТХ-ын 2021 оны 06 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

Сумын ИТХ-ын 2021 оны 06 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ЦЭНХЭР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                           Дугаар 05                                                                                                                              Алтан-Овоо

 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР

ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 д , 18.3, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Малын тоо толгойн албан татвар ногдуулах хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 09 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Галхүү/-д үүрэг болгосугай.

 

ХУРЛЫН ДАРГА                                                            С.УУГАНБАТ