Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2021 оны 04 сарын 02 өдөр                                                                  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 

  НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр байгуулсан “Монгол Улсад Ковид-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төсөл”-ийн нэмэлт Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                        Г.ЗАНДАНШАТАР