Хэвлэх DOC Татаж авах
АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ҮЗЛЭГТ ОРУУЛАХ ХУГАЦАА, ОНОШЛОГООНЫ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ҮЗЛЭГТ ОРУУЛАХ ХУГАЦАА, ОНОШЛОГООНЫ ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2004 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 55Авто тээврийн тухай хуулийн 5.1.5-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1. Авто тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишгийг хавсралт ёсоор баталсугай


2. Шинэ авто тээврийн хэрэгслийг эхний 2 жилд техникийн хяналтын үзлэгт оруулахгүйгээр зөвхөн тооллогод хамруулж байсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Дэд бүтцийн сайд Б.ЖИГЖИД