Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН “ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БҮТЭЦ” ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

ТОГТООЛ

 

2003 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар

сарын 21-ний өдөр                                                                                                         Дугаар 04                                                                                                                     хот

 

 

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН

“ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БҮТЭЦ” ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.4 дэх заалтыг баримтлан Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.“Зэвсэгт хүчний тухай Монгол Улсын хууль”-ийн Хоёрдугаар бүлгийн 6 дугаар зүйлийн “Зэвсэгт хүчний бүтэц” гэдэгт мөн зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасан “тайван цагт ерөнхий зориулалтын, хилийн, дотоодын цэрэг”–ийг хамааруулан ойлгохыг тайлбарласугай.

 

 

 

                                       ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                   Ч.ГАНБАТ

                                                            ШҮҮГЧ                                   М.ДАМИРАНСҮРЭН