Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЙР ХУДАЛДАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

БАЙР ХУДАЛДАХ ТУХАЙ


1999 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 202Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн З дахь заалт, 28 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Иргэний хуулийн 274 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


" Боксын “Red Rock” клубийн түрээслэж буй Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэгт орших ахуй үйлчилгээний төвийн өргөтгөлийн барилгыг зохих журмын дагуу үнэлж боксын хагас хөнгөн жингийн дэлхийн аварга Дугарбаатарын Лхагваад худалдахыг Төрийн өмчийн хорооны дарга Д.Зоригтод зөвшөөрсүгэй..


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ


Сангийн сайд Я.ОЧИРСҮХ