Хэвлэх DOC Татаж авах
БАГА ОРЛОГОТОЙ ЗАРИМ ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЭЭЛЖИТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

БАГА ОРЛОГОТОЙ ЗАРИМ ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЭЭЛЖИТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1993 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 39Тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын нийгмийн баталгааг хангах ээлжит арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг харгалзан Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Бүх төрлийн тэтгэвэр авагчдад сард нэмж олгох нөхвөрийн хэмжээг 400 төгрөгөөр тогтоож, түүний 200 төгрөгийг 1993 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс, үлдэх 200 төгрөгийг 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс тус тус олгосугай.


2, 3 дахь хэсэг ЗГ-ын 1996 оны 125 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон.


Монгол улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд Э.ГОМБОЖАВ