Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН АВАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН АВАХ ТУХАЙ


1998 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 81Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1.Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон 2 тэрбум 500 сая иенийн төслийн бус буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хавсралтад дурдсан бараа бүтээгдэхүүнийг авахыг Гадаад харилцааны сайд Р.Амаржаргалд зөвшөөрсүгэй.


2.Төслийн бус буцалтгүй тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, түүний эргэлтийн сангийн хуримтлалын явцад зохицуулалт хийж, хяналт тавьж ажиллахыг Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах албаны дарга Ч.Дүүжийд даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.ЭЛБЭГДОРЖ


Гадаад харилцааны сайд Р.АМАРЖАРГАЛ