Хэвлэх DOC Татаж авах
ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 2 дугаар сарын 24-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. “Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ХК-ийн ОХУ-аас импортлож байгаа цахилгаан эрчим хүчийг гаалийн албан татвараас 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрийг хүртэл чөлөөлсүгэй

2 дугаар зүйл. Энэ хууль 2005 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болно. 


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Н.ЭНХБАЯР