Хэвлэх DOC Татаж авах
ДАРХАН ХОТ ДАХЬ ХАР ТӨМӨРЛИЙГ ҮЙЛДВЭРИЙН САНХҮҮГИЙН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ДАРХАН ХОТ ДАХЬ ХАР ТӨМӨРЛИЙГ ҮЙЛДВЭРИЙН САНХҮҮГИЙН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1996 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 30Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1996 оны 317 дугаар тогтоолоор 1 дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсон.


2.Монгол Улсын гаалийн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалт, [Монгол Улсын худалдааны албан татварын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтыг- Худалдааны албан татварын хууль хүчингүй болсон тул Н.эмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль үзнэ үү.] үндэслэн Дархан хот дахь хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд /хуучин төмөр, ширэм/-ийг импортлоход ногдуулах гаалийн албан татварыг 50 хувиар хөнгөлж, худалдааны албан татвараас бүрэн чөлөөлсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Сангийн сайд Э.БЯМБАЖАВ