Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2018-11-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ  (Засгийн газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд үүнийг 2018-11-1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)


 

2004 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 74Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1. “Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай


2. “Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийг 2004 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр тогтоосугай.


3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 1996 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 239 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ