Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн дүрэм/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2018 оны 44-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


2002 оны 4 дүгээр сарын З-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 54Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


“Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. (Дүрэмд 2012-02-01-ний 32-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон)


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.УЛААН