Хэвлэх DOC Татаж авах
ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Даатгалын тухай хуулийн 12.1-д заасан даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхийг Санхүүгийн зохицуулах хороо байгуулагдах хүртэл Сангийн сайд /Н.Алтанхуяг/-д олгосугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ