Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗРЫГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙ КОНСУЛЫН ГАЗРЫГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ


1994 оны 01дүгээр сарын 28-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 27Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГГООХ нь:


1.Бүгд найрамдах Узбекстан Улстай улс төр, эдийн засгийн талаар болон бусад салбарт явуулж байгаа хамтын ажиллагааны хүрээ, хэтийн төлөв, өөрийн улсын санхүүгийн өнөөгийн боломжийг харгалзан Ташкөнт хот дахь Монгол Улсын Ерөнхий консулын газрыг энэ оны 4 дүгээр сарын 1-нээр татан буулгасугай.


2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Ерөнхий консулын газар байгуулах тухаи" БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1977 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 195 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Гадаад харилцааны сайд Ц.ГОМБОСҮРЭН