Хэвлэх DOC Татаж авах
ЁКОХАМАГИЙН ТУНХАГЛАЛЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ЁКОХАМАГИЙН ТУНХАГЛАЛЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ


2002 оны 4 дүгээр сарын З-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 57Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Хүүхдийг садар самууны зорилгоор ашиглахын эсрэг” Дэлхийн П их хурлаас батлан гаргасан Ёкохамагийн Тунхаглалыг хүлээн зөвшөөрч, түүний үзэл санааг “Монголын хүүхдийн үндэсний хөтөлбөр”-т тусгахыг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Ш.Батбаярт даалгасугай.


2. Тунхаглалд дурдсан үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах талаар арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, холбогдох агентлагийн дарга нарт үүрэг болгосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Ш.БАТБАЯР