Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2011 оны 06 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

ДАЛАЙН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 1976 ОНЫ  КОНВЕНЦИ БОЛОН  ТҮҮНД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

ОРУУЛСАН 1981 ОНЫ  ПРОТОКОЛД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.

Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны Конвенци болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1981 оны Протоколд Монгол  Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                            Д.ДЭМБЭРЭЛ