Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2019 оны 35 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2019 оны 35 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


1997 оны 12 дугаар сарын 24- ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 253Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


“Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам”- ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М. ЭНХСАЙХАН


Хууль зүйн сайд Ж. АМАРСАНАА