Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)


 

2004 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 112Төрийн албаны тухай хуулийн 30.5-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1. “Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


(Энэ  тогтоолын хавсралтын 3 дпахь хэсгийг 2009-06-03-ны 164-р тогтоолоор хүчингүй болсонд  тооцсон.)


2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 218 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ө.ЭНХТҮВШИН