Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам/


 

2001 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 134Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


“Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2016 оны 166, 79-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.УЛААН