Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2011 оны 12 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

             

  ДЭЛХИЙН ШУУДАН ХОЛБООНЫ ДҮРМИЙН НАЙМДУГААР НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛЫГ

    СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.

2008 онд Женев хотноо хуралдсан Дэлхийн шуудан холбооны Бүрэн Эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит их хурлаар хэлэлцэж баталсан “Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн наймдугаар нэмэлт протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон  баталсугай.

 

 

 

 

 

                                                           

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Г.БАТХҮҮ