Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (АА-н ҮА эрхлэхийг  хүчингүй болгох)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (АА-н ҮА эрхлэхийг  хүчингүй болгох)


2011 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 57Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


“Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зарим зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцохтой холбогдуулан боловсруулсан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд Улсын Их Хурлаар батлагдаж, хүчин төгөлдөр болсонтой холбогдуулан хүчингүй болсонд тооцох аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай. 


             Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          С.БАТБОЛД 


            Монгол Улсын Шадар сайд                                            М.ЭНХБОЛД